De aller fleste kan kjenne seg igjen i det her. Man har alt for mange baller i lufta, og døgnet har alt for få timer. Tidsklemma er der hver eneste dag. Hente og bringe barn til skole og barnehage, komme seg på jobb eller skole, lunsj, møter, besøke venner og familie, osv. Selv de ukene